Spracúvanie súborov cookies

 

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie našej webovej stránky tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní sa do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webovej stránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Žiadne z cookies používaných našou webovou stránkou neobsahujú toľko údajov, aby sme vás mohli na základe nich identifikovať, a teda nie je možné ich považovať za váš osobný údaj.

 

Aké cookies používame?

Naša webová stránka používa súbory cookies na tri rôzne účely.

Prvým účelom je zabezpečenie fungovania webovej stránky ako takej (tzv. technické cookies). Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné, doba uchovania krátka. V zmysle ust. § 55 ods. 5 poslednej vety zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách nie je na také ukladanie prístupu do vášho zariadenia potrebný váš predchádzajúci súhlas: „To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.

 

Druhým účelom je získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácií o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Tieto cookies používame iba na základe vášho predchádzajúceho súhlasu. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

Google Analytics

 • Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
 • Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

 


Tretím účelom
je zverejňovanie a prispôsobovanie obsahu prostredníctvom sociálnych sietí a našej webovej stránky a zobrazovanie reklamy, ktorá vás podľa vašich predchádzajúcich preferencií môže zaujímať a na realizáciu obdobných marketingových činností. Na tento účel používame štandardné riešenia od Google a Facebook, ktoré nám pomáhajú zobrazovať vám na našej webovej stránke alebo aj mimo nej (napr. pri platenej reklame na externých webových stránkach) relevantnejší obsah. Tieto cookies používame iba na základe vášho predchádzajúceho súhlasu. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

Google Ads

 • Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
 • Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.

Facebook Pixel

 • Adresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko
 • Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.

 

Ukladaniu súborov cookies do vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením vášho webového prehliadača, rôznymi technickými riešeniami tretích strán alebo riešeniami ponúkanými jednotlivými partnermi, ktoré sme uviedli vyššie.

 

Ako si zvoliť používanie cookies?

Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle ust. § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách považované za váš súhlas s používaním cookies na našej webovej stránke. Okrem toho získavame súhlas s používaním cookies na tieto účely aj prostredníctvom pop-up okna na našej webovej stránke.

Viac informácii o tom, ako je možné spravovať cookies najviac používanými prehliadačmi sa dozviete tu:

 • Google Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

 • Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

 • Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

 • Microsoft Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 • Opera

https://help.opera.com/cs/latest/

 • Apple Safari

https://support.apple.com/en-gb/safari

 

Táto webstránka používa súbory cookies, aby vám priniesla čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Viac informácií