Asertivita v pracovnom živote/Асертивність в робочому житті

Asertivita v pracovnom živote/Асертивність в робочому житті

Asertivita v pracovnom živote/Асертивність в робочому житті

  • Profesionálne kariérne zručnosti

Zvýšte motiváciu, angažovanosť a výkonnosť svojich zamestnancov vďaka uplatňovaniu asertívnej, otvorenej a priamej komunikácie. Asertívna komunikácia podnecuje sebavedomie a otvára priestor na kreativitu a primeranú iniciatívu, ako v pracovnom procese, tak aj v súkromnom živote.

Asertívna komunikácia je komunikačná zručnosť, často nevzniká spontánne, ale je potrebné ju nadobudnúť špeciálnym tréningom a nácvikom pomocou jednotlivých princípov a techník.

Kurz Asertivita v pracovnom živote obsahuje 4 kapitoly:

  1. Podstata asertivity
  2. Neasertívna komunikácia
  3. Asertívne správanie
  4. Asertívny manažér

Підвищіть мотивацію, залученість і продуктивність своїх співробітників завдяки застосуванню наполегливої, відкритої та прямої комунікації. Асертивне спілкування стимулює впевненість у собі та відкриває простір для творчості та адекватної ініціативи як у робочому процесі, так і в особистому житті.

Асертивне спілкування – це комунікаційна навичка, вона часто не виникає спонтанно, а повинна бути придбана шляхом спеціального навчання та практики з використанням індивідуальних принципів і технік.

Курс “Асертивність у трудовому житті” складається з 4 розділів:

  1. Сутність асертивності
  2. Неасертивне спілкування
  3. Асертивна поведінка
  4. Наполегливий менеджер

Asertivita v pracovnom živote/Асертивність в робочому житті

Typ:
Online kurz
Trvanie:
65 minút
Cena:
0 € s DPH
Jazyk:
Slovenský
Úroveň:
začiatočník
Prístup k certifikátu:
doživotný

Táto webstránka používa súbory cookies, aby vám priniesla čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Viac informácií