Fotografia/Фотографія

Fotografia/Фотографія

Fotografia/Фотографія

  • Profesionálne kariérne zručnosti

Fotografovanie je spoločenská, umelecká, vedecká i technická disciplína, zaoberajúca sa zhotovovaním trvalých obrazových záznamov pomocou účinku svetla (žiarenia), prípadne praktická činnosť zaoberajúca sa fotografovaním, spracovaním a výrobou fotografií. Fotografia je aj papierová, prípadne iná forma zobrazenia obrazového záznamu.

Фотографія — це соціальна, мистецька, науково-технічна дисципліна, яка займається створенням постійних записів зображення за допомогою ефекту світла (випромінювання), або практична діяльність, пов’язана з фотографуванням, обробкою та виготовленням фотографій. Фотографія також є паперовим або іншим способом запису зображення.

 

Fotografia/Фотографія

Typ:
Online kurz
Trvanie:
15 hod
Cena:
0 € s DPH
Jazyk:
Slovenský
Úroveň:
začiatočník
Prístup k certifikátu:
doživotný

Táto webstránka používa súbory cookies, aby vám priniesla čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Viac informácií