Osobnostná typológia

Osobnostná typológia

Osobnostná typológia

  • Profesionálne kariérne zručnosti
50 € s DPH
Zakúpiť a spustiť

Sebapoznanie je základným pilierom pre zdokonaľovanie sa a efektívnejšie využívanie svojho potenciálu. Jedine poznaním samého seba je človek schopný reálne vnímať svoje nedostatky a rezervy a jedine tak ich dokáže objektívne zvládať.

Pre zdokonaľovanie vlastného Ja je dôležité, aby bol človek otvorenejší voči osobným skúsenostiam a tiež ochotný pracovať na odstraňovaní vlastných nedostatkov.

Pri tomto kurze začnete vnímať vaše nedostatky prostredníctvom čoho môžete pracovať na ich postupnom odstraňovaní, resp. ich objektívnom zvládaní.

Kurz Osobnostná typológia Vám poskytne informácie o:

  • metódach sebapoznania
  • sebavedomí, sebaocenení, sebaponímaní
  • koncentrácií pozornosti a autoregulácií myslenia
  • osobnostnej typológii podľa MBTI a jej využití

Kurz Osobnostná typológia obsahuje 4 kapitoly:

  1. Self management – Interpersonálne vnímanie
  2. Self management – Sociálna podmienenosť
  3. Sebarozvoj a sebamotivácia
  4. Osobnostná typológia

Osobnostná typológia

Typ:
Online kurz
Trvanie:
70 min
Cena:
50 € s DPH
Jazyk:
Slovenský
Úroveň:
začiatočník
Prístup k certifikátu:
doživotný

Táto webstránka používa súbory cookies, aby vám priniesla čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Viac informácií