Reklama/Реклама

Reklama/Реклама

Reklama/Реклама

  • Profesionálne kariérne zručnosti

Reklama je forma marketingovej komunikácie, ktorá sa používa na podporu alebo predaj produktov, služieb alebo nápadov. Reklama sa zvyčajne uskutočňuje prostredníctvom médií, ako sú noviny, časopisy, televízia, rádio, billboardy, letáky a internetové webové stránky alebo sociálne médiá.

Реклама — це форма маркетингової комунікації, яка використовується для просування або продажу продуктів, послуг чи ідей. Реклама зазвичай здійснюється через засоби масової інформації, такі як газети, журнали, телебачення, радіо, рекламні щити, листівки та веб-сайти в Інтернеті або соціальних мережах.

Reklama/Реклама

Typ:
Online kurz
Trvanie:
25 hodín
Cena:
0 € s DPH
Jazyk:
Slovenský
Úroveň:
začiatočník
Prístup k certifikátu:
doživotný

Táto webstránka používa súbory cookies, aby vám priniesla čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Viac informácií