Riadenie zmien

Prispôsobovanie sa novým podmienkam (prostredie, očakávania vedenia, požiadavky klientov, nové technológie…) prináša neustále výzvy a priestor na zlepšovanie. Zmeny sú jednoducho nevyhnutné, a nevyhne sa im žiadny manažér pokiaľ chce biznis udržať na vrchole. Bez adaptácie na meniace sa prostredie môžeme minúť náš cieľ, stratiť konkurenčnú výhodu alebo prepásť príležitosti.

Ako sa však pripraviť na zavádzanie zmien, správne zmeny odkomunikovať a realizovať? Aké sú najčastejšie dôvody zlyhania pri zavádzaní zmien a ako ich eliminovať?

Kurz Riadenie zmien Vám poskytne informácie o:

  • odôvodnení zmien
  • príprave a plánovaní zmien
  • komunikácii a rizikách pri realizácii zmien
  • správnom zostavení tímu pre zmenu
  • realizácii a hodnotení zmien
  • riadení a hodnotení rizík
  • plánovaní a voľbe stratégie zmien

Obsah kurzu:

  1. Zmena a jej odôvodnenie
  2. Zavádzanie zmien
  3. Riadenie rizík

Riadenie zmien

Typ:
Online kurz
Trvanie:
80 minút
Cena:
50 € s DPH
Jazyk:
Slovenský
Úroveň:
začiatočník
Prístup k certifikátu:
doživotný

Táto webstránka používa súbory cookies, aby vám priniesla čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Viac informácií