Spolupráca s kórejským kolegom

Spolupráca s kórejským kolegom

Spolupráca s kórejským kolegom

  • Práca so zahraničným kolegom
60 € s DPH
Zakúpiť a spustiť

Význam interkultúrnej komunikácie vzrastá v mnohých sférach ľudskej činnosti, rovnako ako obchod, podnikanie, turizmus, umenie i školstvo. Multikultúrny vývoj si vyžaduje taktiež nový profil manažéra – podnikateľa. Dnešný podnikateľ by teda mal disponovať tzv. interkultúrnymi zručnosťami.

Medzi interkultúrne zručnosti okrem ovládania cudzích jazykov možno zaradiť vedomosti o histórii, geografii, politike, kultúre, biznis etikete, pravidlách zdvorilého správania, stolovania až po odlišnosti v oslovovaní, formulovaní žiadostí, pokynov, kritiky, rozdiely v myslení, vedení rozhovoru a rokovacej stratégii.

Kórea má svoje vlastné zvyky, tradície a pravidlá správania sa. Niektoré z našich zvykov alebo bežných modelov správania sa, ktoré sú v našej krajine úplne v poriadku sa v Kórei považujú za urážlivé. Tieto fascinujúce rozdiely je potrebné ovládať pred návštevou Kórei alebo stretnutím sa s Kórejcami.

Spolupráca s kórejským kolegom

Typ:
Online kurz
Trvanie:
75 min
Cena:
60 € s DPH
Jazyk:
Slovenský
Úroveň:
začiatočník
Prístup k certifikátu:
doživotný

Táto webstránka používa súbory cookies, aby vám priniesla čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Viac informácií