Tímová spolupráca

Tímová spolupráca

Tímová spolupráca

  • Profesionálne kariérne zručnosti
50 € s DPH
Zakúpiť a spustiť

V rámci tímovej spolupráce, kde spolu pracujú viaceré typy ľudí, je vysoký predpoklad vzniku konfliktov. Preto je potrebné sa na konflikty dopredu pripraviť. Viete ako predchádzať konfliktom v tíme?

V tomto kurze sa dozviete, akú rolu zastávate vo vašom tíme a aké sú vaše silné alebo slabé stránky, a taktiež všeobecné návody, a odporúčania ako pripraviť prezentáciu výsledkov, a ako ju vhodne predložiť poslucháčom, vyrovnať sa s námietkami a kritikou.

Navyše získate typy, ako pôsobiť počas prezentácie a vystupovania sebavedomo pred verejnosťou, a ako zvládnuť kritiku a námietky s kľudom Angličana 😉

Kurz Tímová spolupráca Vám poskytne informácie o:

  • tímovej komunikácii
  • procese tvorby tímu
  • prístupe ľudí k tímovej práci
  • typických roliach ľudí v tíme
  • riešení konfliktných situácií v tíme
  • sebavedomom vystupovaní na verejnosti

OBSAH kurzu
1. Tímy a ich typy
2. Členovia tímu
3. Konflikty v tíme
4. Prezentácia výsledkov
5. Vystupovanie na verejnosti
6. Kritika a námietky
7. Tréma a jej spracovanie

Tímová spolupráca

Typ:
Online kurz
Trvanie:
70 minút
Cena:
50 € s DPH
Jazyk:
Slovenský
Úroveň:
začiatočník
Prístup k certifikátu:
doživotný

Táto webstránka používa súbory cookies, aby vám priniesla čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Viac informácií