Словацька мова для бізнесу та продажів / Slovenský jazyk v obchode a predaji

E-learningový kurz Slovenský jazyk pre prácu v obchode, predaji a marketingu je vytvorený v spolupráci s profesionálmi so skúsenosťami v predaji produktov a služieb, ako aj v oblasti marketingu a reklamy, tak aby Vás rýchlo a efektívne pripravil na bežnú komunikáciu a orientovanie v tomto prostredí.

Kurz je pripravovaný overenou metódou učenia. Súbor je stavaný ako ukážka praktických výrazov a situácii, ktoré môžete zažiť pri práci v obchode pri predaji, ponuke služieb alebo tvorbe reklamy a marketingu v obchode. Získate pohľad na prácu s klientami priamo v obchode, či online. Naučíte sa zvládať náročné a konfrontačné situácie v Slovenskom jazyku. Kurz Vás prevedie praxou verbálnej a neverbálnej komunikácie, zručnosťami prípravy prezentácií s využitím najnovších digitálnych možností. Taktiež budete vedieť, ako zvyšovať zapojenie a interakciu s cieľovou na sociálnych sieťach skupinou v Slovenskom jazyku.

Онлайн навчальний курс словацької мови для роботи в бізнесі, продажах і маркетингу створений у співпраці з професіоналами з досвідом продажу товарів і послуг, а також у сфері маркетингу та реклами, щоб він швидко та ефективно підготував вас до нормального спілкування та впевненого орієнтування в цьому середовищі.

Курс підготовлено з використанням перевіреного методу навчання. Файл побудовано як приклад практичних виразів і ситуацій, з якими ви можете зіткнутися під час роботи в магазині, під час продажу, пропозиції послуг або створення реклами та маркетингу для магазину. Ви отримаєте уявлення про роботу з клієнтами безпосередньо в магазині або онлайн. Ви навчитеся вирішувати складні та конфліктні ситуації словацькою мовою. Курс проведе вас через практику вербальної та невербальної комунікації, навички підготовки презентацій з використанням новітніх цифрових можливостей. Ви також знатимете, як збільшити залучення та взаємодію з цільовою групою в соціальних мережах словацькою мовою.

799 € s DPH
Zakúpiť

Словацька мова для бізнесу та продажів / Slovenský jazyk v obchode a predaji

 • Asertivita v pracovnom živote/Асертивність в робочому житті

  Asertivita v pracovnom živote/Асертивність в робочому житті

  • Profesionálne kariérne zručnosti
 • Budovanie a vedenie tímu/Командоутворення та лідерство

  Budovanie a vedenie tímu/Командоутворення та лідерство

 • Základy účtovníctva/Основи бухгалтерського обліку

  Základy účtovníctva/Основи бухгалтерського обліку

  • Finančný manažment
 • Tvorba Web stránky / Створення веб-сторінки

  Tvorba Web stránky / Створення веб-сторінки

  • Profesionálne kariérne zručnosti
 • Úvod do marketingu / Вступ до маркетингу

  Úvod do marketingu / Вступ до маркетингу

 • Tvorba značky / Створення бренду

  Tvorba značky / Створення бренду

  • Profesionálne kariérne zručnosti
 • Slovník a užitočné slová v obchode a predaji / Словник і корисні слова в бізнесі та продажах

  Slovník a užitočné slová v obchode a predaji / Словник і корисні слова в бізнесі та продажах

 • Sociálne siete/Соціальні мережі

  Sociálne siete/Соціальні мережі

  • Profesionálne kariérne zručnosti
 • Reklama/Реклама

  Reklama/Реклама

  • Profesionálne kariérne zručnosti
 • Fotografia/Фотографія

  Fotografia/Фотографія

  • Profesionálne kariérne zručnosti
 • Slovenský jazyk 2. časť / Словацька мова 2. частина

  Slovenský jazyk 2. časť / Словацька мова 2. частина

  • Profesionálne kariérne zručnosti

Táto webstránka používa súbory cookies, aby vám priniesla čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Viac informácií